Zabola, Páva és Székelytamásfalva
Zabola a Kovászna - Kézdivásárhely út mellett fekszik a Zabola patak hordalékkúpján. Okleveles említése viszonylag késői időből, 1455-ből maradt fent: Zabola írásmóddal. A név az azonos nevű patakról vonódott át a településre. A szláv eredetű szó jelentése: mocsár mögötti. / Egyesek a magyar zabla szóról vezetik le a falu nevét, de ez nehezen kapcsolható a patakhoz./ Gótikus református erődtemploma a XV. században épült. Az eredetileg 8 m magas XVI. századi védőfalakat 4 m-ig visszabontották. A XIX. században átalakított Mikes kastély a XVI. százaban épülhetett, 1629-ben meglévőként említik. Itt született gróf Mikó Imre, "Erdély Széchenyije", valamint gróf Mikes Kelemen honvéd ezredes, aki Bem seregében Nagyszeben ostrománál esett el. A kastélyt visszakapták a Mikes család leszármazottai, csak előzetes bejelentkezés alapján látogatható.   Páva falucska összenőtt Zabolával, ma annak része, bár az itt lakók ma is pávaiaknak tartják magukat. Az iskolakertben áll a turul madaras emlékmű. Zabolán a pávai résszel együtt 3.500 lakos él, a magyarok aránya cca. 70 %.     Székelytamásfalva Zabola társközsége. A települést valószínűleg Tamásfalvi Gergely és György alapították a XV. század elején, amikor a területet birtokul kapták Zsigmond királytól, mivel derekasan harcoltak a török ellen. Háromszék legnagyobb empire stílusú épülete a XIX. század elején épült Thury udvarház, amely most művelődési ház. A falucska központjában faragott turul madaras emlékmű áll. A település 580 lakosa székely-magyar, mindössze 1 román lakik a faluban.

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /