Szászrégen
Szászrégen a Maros két partján fekszik. Magyarrégennel 1926-ban egyesült, 1956 óta idetartozik Abafája és Radnótfája is. Első fennmaradt okleveles említése 1228, ekkor Regun néven írták, amely a Reginó személynévből származik, magyar névadással. A települést a tatárok 1241-ben és 1285-ben is feldúlták. A XV. század elejétől mezőváros. A várost 1564-ben Miksa császár, 1603-ban Basta seregei, 1661-ben pedig a törökök dúlták fel. 1660-ban az erdélyi országgyűlés itt választotta meg Kemény Jánost Erdély fejedelmévé. Az 1848-as szabadságharc idején a szászok és a helyi székelyek között kitört összecsapás során a város leégett. Gótikus temploma 1330-ban épült, 1551-ben evangélikus templommá alakult. XVIII. századi katolikus templomának kertjében a szoborparkban többek között Szent István, Gizella királyné, Rákóczi fejedelem és Petőfi Sándor szobrai is állnak. / Wass Albert szobrát az oláhok tiltakozása miatt bevitték az épületbe./ A református templom falán helyezték el a világháborúk magyar halottainak emléktábláit. A Trianon előtt szászok és magyarok lakta településekből összeolvadt Szászrégenben a kivándorolt németek helyét románok foglalták el. 39.000 lakosából 12500 magyar, s csak mintegy 300 német. A magyar közösség erős, a város a környék magyar kulturális központja.  

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /