Radnót
Radnót már a kőkorszakban is lakott területen a Maros folyó partján fekszik. A II.-III. században Patausia néven római telep. Első fennmaradt okleveles említése 1257-ben Ranoltu névvel maradt fent, amely német eredetű, Renoldus, magyar személynév. 1288-ban a Kökényes-Radnót nemzettség birtoka. Udvarházát a Bogáthy család építette. Mai zárt négyszögű, olaszbástyás formája a XVI. században alakult ki, Erdély egyik legkényelmesebb várkastélya volt, külső erődfalakkal és vizes árokkal. 1575-ben Báthory István fejedelem a kerelőszentpáli csata után leszámolt az ellene lázadó, Bekes Gáspárhoz csatlakozó főurakkal, kivégeztette Bogáthy Gáspárt is, s Radnótot elkobozta az erdélyi kincstár számára. Ettől kezdve tulajdonosai gyakran változtak. Egy ismételt elkobzás után Bethlen Gábor fejedelem is végeztetett rajta átalakításokat. 1649-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelem vásárolta meg. A török elleni vesztes szászfenesi csata után az új erdélyi fejedelem Apafy Mihály fejedelem 15 alkalommal tartott itt országgyűlést. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai foglalták el a habsburgoktól. 1764-ben a kincstártól a gróf Bethlen család vásárolta meg. 1802-ben egy tiszttartó rossz puskalövése felgyújtotta a zsindelytetőt, melyet egy alacsonyabb egyszerű tetővel állítottak helyre. A védműveket fokozatosan elbontották, a vizesárkot feltöltötték. Az 1990-es években mezőgazdasági iskola volt benne, jelenleg üresen áll, romlik. A kastélyt a falu Marosvásárhely felőli végén baloldalon, az épülő benzinkúttól induló bekötőúton találjuk meg. Radnót Trianon előtt döntően magyarlakta település volt, 1992-re a magyar lakosok aránya 23 %-ra csökkent.

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /