Lészped
Lészped két részből áll, a katolikus csángó-magyarok lakta Lészpedből és az ortodox románok lakta Rácsilából. Az itt élő csángók döntően a madéfalvi mészárlás után menekült székelyek leszármazottai. Az itteni magyar iskola állt ellen legtovább az ötvenes évek elrománosításának, "csak" 1960-ban zárták be a magyar iskolát. Itt tanított Kallós Zoli bácsi, a néprajz gyűjtő, kutató. Őt börtönbe is zárták, csak nemzetközi nyomásra engedték ki. A 60-as években utolsóként Moldvában itt prédikált magyarul a templomban Gyergyina páter, őt koholt vádakkal börtönbe zárták, majd kényszerlakhelyre száműzték. / Az elrománosításról bővebben: http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=keres / A hatvanas évekig a temető kapuján még a következő volt olvasható: “Hogy vagytok tü, voltunk mü és, ahogy vagyunk mü, lesztek tü es: por és hamu“

A 90-es években házaknál kezdték újra a gyerekek magyar oktatását, ám a rendőrség zaklatásai miatt ez még évekig nehéz volt. 2000-től enyhült valamicskét a helyzet, s végül 2002-ben bekerült az iskolába is heti 3 órában a magyar nyelv oktatás. Mintegy 160 gyerek vesz részt a magyar foglalkozásokon, ebből 84-en az iskolában is. Viszonylag kedvező a helyzet, Márton Attila tanár külön magyar tanteremben oktathat. Lészped egyébként is kedvezőbb helyzetben van mint a legtöbb csángó-magyar falu, közel van Bákóhoz, a főút a falu szélén megy el, könnyebben találnak munkát az itteniek a városban. Bár sokan így is távoli országokban kénytelenek dolgozni. / 2009 /

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /