Brassó
Brassó Szászföld legnagyobb városa, a szászok központja volt. Fenmaradt oklevelekben már a XIII. század elején többször előfordul. Magyar neve valószínűleg ótörök, bolgár-török, esetleg Besenyő eredetű. Német neve, Kronstadt a Corona szóból származik, mivel koronaváros volt, címere is egy korona gyökerekkel. A honfoglalás idején bolgár-törökök, ill. már bolgár-szlávok éltek a környéken. A Cenk hegyen állott kora Árpádkori várat a tatárok elpusztították, az újjáépült várat és a XII. századi Szent Leonard kápolnát a brassóiak a XV. században nagyrészt elbontották. A Barcaságba 1211-ben behívott, majd 1225-ben fegyverrel elűzött német lovagrenddel érkező német telepesek egy része túlélte a tatárjárást, ill. további szász telepesekkel gyarapodott az igazi kereskedővárossá váló Brassó. A város északi részén álló fellegvár első építménye 1524-ben készült. A ma is álló négy olaszbástyás vár a XVI.-XVII. századi átépítésekkel alakult ki. A tatárjárás után a Márton-hegyi völgybe települt szászok a városfalakat 1384-ben kezdték építeni. A XVI. században 32 torony és bástya erősítette, ezek többsége ma is áll. A város híres fekete temploma 1385-1477 között épült. A főtér közepén álló régi városháza 1525-28 között készült, mai barokkos formája a XVIII. századi átalakítással alakult ki. A város északi részén lévő erődített Szent Bertalan templom a XIII. században létesült. Brassó kereskedelmi szempontból kedvező fekvése a Kárpátkanyar hágóin, szorosain át vezető utak találkozásánál, egyúttal a tatár, török, moldvai, havasalföldi, kuruc, labanc, magyar, osztrák, orosz, román csapatok átvonulásait, pusztításait is magával hozta, ezek felsorolása külön oldalakat tenne ki. / Az egykori legnagyobb szász város 285.000 lakosságának már csak alig 1 %-a német. A magyarok aránya 8 %./ A szép fekvésű nagyra nőtt iparvárost a románok rendben tartják, mivel a román nemzettudat kialakulásában is jelentős szerepe volt. A régi városközpont egyszerűen gyönyörű. A város összes látnivalójának bejárásához 1 nap kevés volt, vissza kell még térnünk.

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /